Onze advocaten staan ondernemers bij die geconfronteerd worden met financiële moeilijkheden.

Zij adviseren en begeleiden bij het bedenken van oplossingen of bij het uitvoeren van reddingsoperaties. Zo nodig werken zij daarbij samen met accountants en fiscalisten.

Een aantal leden van de sectie is lid van de specialistenvereniging Insolad. Zij worden regelmatig aangesteld tot curator in faillissementen of tot bewindvoerder in surseances van betaling.