U denkt aan scheiden of u wordt geconfronteerd met het feit dat uw partner een scheiding heeft aangevraagd. Wat nu? Een goede familierechtadvocaat is bij het scheidingsproces onmisbaar vanwege alle juridische kennis die hiervoor nodig is. En alleen een advocaat kan een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

Bij Van Veen Advocaten werken drie in echtscheiding gespecialiseerde advocaten. Zij staan u deskundig en professioneel te woord, maar hebben ook oog voor de emotionele aspecten die bij een echtscheiding komen kijken.  

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van waar onze advocaten zich zoal mee bezighouden en waar zij u (onder andere) mee kunnen helpen. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

Inschakelen echtscheidingsadvocaat 

Een echtscheidingsadvocaat kan op elk moment in het proces ingeschakeld worden, maar het heeft wel de voorkeur om dit in een zo vroeg mogelijk stadium te doen. De advocaat kan u dan tijdig adviseren over de juridische en financiële gevolgen van de scheiding. Zo kunt u er gerust op zijn dat u niks over het hoofd ziet.

Mediation 

Wilt u niet tegenover elkaar in de rechtbank komen te staan? Twee van onze personen- en familierecht advocaten zijn ook opgeleid tot mediators. Zij kunnen ondersteunen om afspraken te maken met beide partijen. Maar ook wanneer er al een scheiding heeft plaatsgevonden en er veel discussies zijn over de omgangsregeling of over de kosten van de kinderen, dan kan een mediator helpen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.  

Advocaat naast mediation

In een mediationtraject is er vaak de behoefte om ook een eigen advocaat in te schakelen om 'mee te kijken' met de mediation. Ook die rol vervullen onze advocaten graag, met als doel de mediation succesvol af te ronden.

Het scheidingsproces 

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechtbank. Dit betekent niet dat een rechtbank alle onderwerpen van een echtscheiding inhoudelijk moet beoordelen.

Als de diverse gevolgen van de echtscheiding in onderling overleg geregeld kunnen worden, zal eerst via de advocaten het overleg worden gezocht. Afhankelijk van de situatie worden de wederzijdse standpunten uitgewisseld via e-mails, persoonlijke gesprekken met partijen en hun advocaten (dit wordt 'een viergesprek' genoemd) en/of telefonisch overleg tussen de advocaten. Meestal worden de diverse communicatielijnen naast elkaar gebruikt.

Misschien is er al een echtscheidingsprocedure gestart. Ook dan zal bijna altijd getracht worden om onderling tot overeenstemming te komen. Dit lukt in het merendeel van de gevallen. In elke fase van de procedure kan de rechtbank bericht worden dat partijen er onderling uit zijn gekomen. Vaak is het vooruitzicht van een zitting net het laatste zetje dat partijen nodig hebben.

Echtscheidingsconvenant

De afspraken die partijen maken, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit convenant wordt na ondertekening aan de rechtbank gezonden, met het verzoek dit deel uit te laten maken van de uitspraak (die beschikking wordt genoemd). Daarmee heeft het convenant dezelfde werking als een inhoudelijk oordeel van de rechtbank.

In het echtscheidingsconvenant staan de gemaakte afspraken over: 

  • de partneralimentatie
  • de kinderalimentatie
  • het ouderschapsplan; 
  • de woning; 
  • de verdeling van alle overige gemeenschappelijke bezittingen; 
  • afwikkeling huwelijkse voorwaarden;
  • afwikkeling van de beperkte gemeenschap (voor huwelijken na 1 januari 2018)
  • het ouderdoms -en nabestaandenpensioen
     

Zitting rechtbank

Komen partijen er niet uit, dan zullen in een of meerdere processtukken namens de cliënt de standpunten worden uitgeschreven. Na de schriftelijke ronde volgt er altijd een zitting op de rechtbank waar partijen moeten verschijnen. Hoewel het op grond van het procesrecht niet strikt noodzakelijk is, zijn de advocaten nagenoeg altijd bij deze zittingen aanwezig.

Soms moet er op korte termijn een beslissing genomen worden over bijvoorbeeld het gebruik van de gezamenlijke woning, alimentatie of de omgang met de kinderen. Als het niet lukt hierover in onderling overleg overeenstemming te bereiken, kan aan de rechtbank om een voorlopige voorziening worden gevraagd die geldt voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Ook hiervoor geldt dat partijen het alsnog eens kunnen worden voordat de rechtbank over de zaak heeft beslist. Zij kunnen altijd nog samen aan de rechtbank berichten wat de uitspraak moet zijn.

Met het uitspreken van de echtscheiding bent u nog niet gescheiden. Dit is pas het geval wanneer de uitspraak is ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand van de Gemeente waar u voor de wet bent getrouwd. Door die inschrijving is het huwelijk officieel ontbonden.  Uw advocaat verzorgt deze formaliteit; u hoeft alleen maar een handtekening te zetten.

Als u het niet eens bent met een beslissing van de rechtbank kunt u in hoger beroep. De termijn hiervoor is drie maanden. U beperkt het hoger beroep tot die onderwerpen waar u het niet mee eens bent.  

Ouderschapsplan

Bij een echtscheiding is een ouderschapsplan verplicht, waarin de afspraken over de kinderen staan. Het is per rechtbank verschillend hoe er wordt omgegaan met de situatie indien partijen het daar niet over eens worden. Er zijn rechtbanken die partijen de opdracht geven om alsnog tot overeenstemming te komen en de zaak niet verder in behandeling nemen.  Andere rechtbanken gaan daar soepeler mee om, waarbij de rechtbank op basis van de standpunten van partijen de beslissing neemt over de diverse aspecten van het ouderschapsplan zoals omgang en alimentatie.

Ontbinding geregistreerd partnerschap

De ontbinding van een geregistreerd partnerschap is in de basis hetzelfde als de ontbinding van een huwelijk. Het grootste verschil is dat ontbinding niet via de rechter hoeft als er geen sprake is van minderjarige kinderen waarover het gezag wordt uitgeoefend.

Scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel  in bed is in de basis hetzelfde als een echtscheiding. Het grootste verschil  is dat bij een echtscheiding van tafel en bed het huwelijk niet wordt ontbonden. Voor het overige geldt hetzelfde als hierboven staat beschreven voor echtscheidingen.

Verbreking samenwoning

Als uw samenwoning eindigt, moet u ook afspraken maken over de verdeling en mogelijk over de kinderen. Het grootste verschil met een echtscheiding is dat er geen aanspraak is op partneralimentatie (hoewel deze verplichting soms wel staat opgenomen in een samenlevingsovereenkomst). Daarnaast is een gang naar de rechter in principe niet nodig. Maar ook bij verbreking van een samenleving is soms een procedure noodzakelijk, bijvoorbeeld over kinderalimentatie of omgang. Deze discussie is hetzelfde als bij een echtscheiding.  Ook de inhoud van een samenlevingsovereenkomst is regelmatig voer voor discussie.

Neem gerust contact op 

Op deze pagina zijn niet alle alle onderwerpen en juridische mogelijkheden behandeld. Neem gerust telefonisch of per mail contact op met onze echtscheidingsadvocaten, zodat zij u beter kunnen informeren over uw opties.