Het komt steeds vaker voor: het opnemen van gesprekken. Tegenwoordig beschikken vrijwel alle werknemers over – een al dan niet door de werkgever ter beschikking gestelde –  smartphone met de mogelijkheid om een gesprek op te nemen. Werknemers maken in toenemende mate van die mogelijkheid in met de werkgever gevoerde gesprekken gebruik. Vervolgens wordt in geschillen met de werkgever gebruik gemaakt van transcripties van de opgenomen gesprekken. Kans of kansloos?

In het arbeidsrecht bestaat niet de regel dat onrechtmatig verkregen bewijs niet mag worden gebruikt. De rechter vindt waarheidsvinding in beginsel belangrijker dan de herkomst van het bewijsmateriaal. Dat betekent dat de werkgever zich er in zijn contacten met de werknemer bewust van moet zijn dat gesprekken heimelijk, zonder dat hij daarop door de werknemer wordt gewezen, worden opgenomen. Met een beroep op een heimelijk opgenomen gesprek stelde een werknemer dat de reden voor het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst was gelegen in haar zwangerschap. De Kantonrechter Roermond (ECLI:NL:RBLIM:2017:12124) oordeelde dat het heimelijk opnemen van het gesprek toelaatbaar was en het besluit van de werkgever was gebaseerd op discriminatie op grond van geslacht.

Dit artikel maakt deel uit van de Update Arbeidsrecht 2018. Deze update, onder redactie van mr. Antonio Robustella en mr. Winny van Engelenhoven, signaleert relevante en opmerkelijke uitspraken. Ook staan in de update relevante ontwikkelingen die voor zowel werkgevers als werknemers bruikbaar zijn. Wilt u op de hoogte blijven van alle belangrijke updates? Aanmelden voor de Update Arbeidsrecht 2019 kan hier.

Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via