In 2015 is het arbeidsrecht door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpend gewijzigd. Over iets meer dan een half jaar, op 1 januari 2020, zal het arbeidsrecht door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) weer grondig wijzigen.

Balans tussen vast en flex

Met de invoering van de WAB wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Het kabinet wil de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid verminderen. Om dit te bereiken wordt de ketenregeling 3x3x6 in plaats van 3x2x6, krijgen werknemers vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding en komt er een negende ontslaggrond ("de cumulatiegrond"). Daarnaast krijgen oproepkrachten meer rechten en komen er strengere regels voor payrollwerkgevers.

Anticiperen

Wat betekent de WAB voor werkgevers en hoe kunnen zij daarop anticiperen? Dit bespreek ik op 15 oktober 2019 tijdens de kennissessie "Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): voorbereiding is het halve werk". In één uur worden de aanwezigen op hoofdlijnen bijgepraat over de wijzigingen. Ook vertel ik over de mogelijkheden die er zijn om daar nu al op voor te sorteren. Er zijn situaties denkbaar waarin het verstandig is om nog vóór 1 januari 2020 actie te ondernemen. Soms kan wachten tot na 1 januari 2020 juist een stuk voordeliger uitpakken.

Arbeidsduur en leeftijd

Zo speelt op dit moment de arbeidsduur en de leeftijd van de werknemer nog een rol bij de berekening van een transitievergoeding. Werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn, krijgen nu nog over de eerste tien dienstjaren 1/6 maandsalaris per half dienstjaar aan transitievergoeding. Zij krijgen 1/4 maandsalaris per half dienstjaar aan transitievergoeding over de jaren daarna.

Is de werknemer langer dan tien jaar in dienst en ook nog eens vijftigplusser? Dan heeft de werknemer nu nog recht op een transitievergoeding van 1/2 maandsalaris per half dienstjaar over elke periode van zes maanden dat hij/zij na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar bij de werkgever in dienst is geweest.

Zowel de verhoogde opbouw voor dienstverbanden van langer dan tien jaar als de regeling voor vijftigplussers komt op 1 januari 2020 te vervallen. Het ontslaan van mensen met een lang dienstverband wordt dus vanaf 1 januari 2020 goedkoper! 

Compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoedingen. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015, dan is geen compensatie mogelijk. De compensatie is in principe gelijk aan de hoogte van de ontslagvergoeding die de werkgever heeft betaald, maar bedraagt nooit meer dan de transitievergoeding berekend op de dag na die waarop de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt was. Is het bedrag dat tijdens 104 weken arbeidsongeschiktheid aan loon is betaald lager dan de transitievergoeding? Dan is de compensatie tot dat bedrag beperkt. De betaalde transitievergoeding wordt dus niet altijd volledig gecompenseerd.

Kennissessie

Van Veen Advocaten organiseert elke derde dinsdag van de maand kosteloze kennissessies. In één uur bent u weer up-to-date. Aanmelden voor o.a. de kennissessie over de WAB kan via www.vanveen.com/kennissessies

Gepubliceerd in de Ede Stad van woensdag 5 juni 2019