Op dinsdag 5 februari 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met 81 stemmen voor en 69 stemmen tegen aangenomen door de Tweede Kamer.

De mogelijkheid om een proeftijd van 5 maanden op te nemen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is uit de WAB geschrapt, maar het wetsvoorstel – waarover ik u al eerder informeerde  – gaat verder grotendeels ongewijzigd naar de Eerste Kamer.

Met de invoering van de WAB wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. Om dit te bereiken wordt de wet op een aantal onderdelen aangepast, zoals de ketenregeling, de wijze van berekening van de transitievergoeding en de invoering van de cumulatiegrond (de i-grond). Met name deze laatste twee aspecten zullen er in het algemeen toe leiden dat het ontslag van werknemers voor werkgevers goedkoper en makkelijker wordt. Weliswaar "kan" de kantonrechter bij een ontbinding op de i-grond een hogere transitievergoeding (maximaal factor 1,5) toekennen, maar de kantonrechter is daartoe niet verplicht.

De Eerste Kamercommissie voor SZW bespreekt de te volgen procedure op 19 februari 2019. De vraag is of het minister Koolmees zal lukken de behandeling van de WAB in de Eerste Kamer nog voor de verkiezingen van de nieuwe leden op 27 mei 2019 af te ronden. Indien dat niet lukt, is het maar de vraag of er in het senaat voldoende steun is voor het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt.

De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020. 

Publicatiedatum: 7 februari 2019.

Krijg maandelijks handige tips om juridisch sterk te staan en mis geen leerzame seminars of interessante evenementen meer. Schrijf u in voor de Van Veen Update.