Stefanie van Asch werkt als faillissementsmedewerkster en wsnp-bewindvoerder bij Van Veen Advocaten. Als faillissementsmedewerkster ondersteunt zij de aan het kantoor verbonden curatoren. Als bewindvoerder ziet Stefanie toe op nakoming van de verplichtingen voor de schuldenaar die de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen met zich meebrengt.

Zij wordt door de Rechtbank als wsnp-bewindvoerder aangesteld om drie jaar lang zoveel mogelijk inkomsten te genereren voor de schuldeisers. Stefanie controleert of de schuldenaar zich aan zijn/haar verplichtingen houdt, beheert de boedel (bezittingen, inkomsten en uitgaven) en informeert schuldeisers en rechtbank.

Ik vind het de moeite waard om uitvoering te geven aan een regeling die mensen uitzicht biedt op een bestaan zonder schulden. Een regeling die aan de andere kant ook het belang van de schuldeisers niet uit het oog verliest.

Nevenfunctie:

 

Penningmeester voetbalvereniging v.v. ONA'53 in Wageningen

 

Interesses:

 

 

Koken: vooral uitgebreide 5-gangendiners met verse ingrediënten.
Sport kijken: met name voetbal en formule 1.
Muziek: van de jaren '50 op de vrijdagavond tot rockmuziek bij het schoonmaken.