Zowel voor kinder- als voor partneralimentatie geldt dat deze jaarlijks op grond van de wet wordt verhoogd (art. 1:402a BW). Dit wordt wettelijke indexering genoemd. De verhoging wordt per jaar door de overheid vastgesteld. Voor 1 januari 2021 geldt een verhoging van 3%. De verhoging vindt plaats van rechtswege. Dit betekent dat u hier niet expliciet een beroep op hoeft te doen.

Vooruit verschuldigd

Alimentatie is vooruit verschuldigd. Dat wil zeggen dat de alimentatie voor de maand januari 2021 vóór 1 januari 2021 moet worden voldaan. Om te komen tot het bedrag dat verschuldigd is op 1 januari 2021, vermenigvuldigt u de huidige verplichting met 1,03.

Als u nu alimentatie ontvangt, is aan te raden om de alimentatieplichtige alvast op deze verhoging te wijzen. Zo kunt u discussie achteraf voorkomen.

Achterstand

In de praktijk zien we regelmatig dat de wettelijke indexering niet wordt toegepast. Dit kan leiden tot een aanzienlijke achterstand in de verschuldigde alimentatie. In een dergelijke situatie dient per jaar de verhoging te worden doorgerekend. Vervolgens kan worden vastgesteld hoeveel er betaald had moeten worden, in vergelijking met het bedrag dat daadwerkelijk betaald is.

Voor achterstallige alimentatie geldt als hoofdregel dat deze na vijf jaar is verjaard. Dit betekent dat een achterstand, die ontstaan is vanwege het niet indexeren van alimentatie en ouder is dan vijf jaar, niet meer kan worden geïncasseerd.

Wettelijke indexering uitsluiten

De wettelijke indexering kan (bij echtscheiding, of nadien) worden uitgesloten. Dit kan opgenomen worden in een echtscheidingsconvenant of later nog worden overeengekomen. In dit tweede geval moet deze afspraak wel duidelijk worden vastgelegd om discussie achteraf te voorkomen.

De alimentatieplichtige dient te bewijzen dat indexering is uitgesloten. Het enkele feit dat een alimentatiegerechtigde de alimentatieplichtige nooit heeft gewezen op indexering, wil nog niet zeggen dat een alimentatiegerechtigde afziet van het recht op indexering en is daarom geen bewijs.

Wilt u meer weten over indexering, of heeft u andere vragen over alimentatie? Schroom dan niet om contact met mij of een van mijn collega's op te nemen.

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via