Op zoek naar een advocaat arbeidsrecht?

Onze advocaten zijn bij veel ondernemingen dé huisadvocaat. Nogal wat vragen van ondernemers gaan over arbeidsrechtelijke kwesties. Daarom beschikt Van Veen Advocaten over een omvangrijke sectie arbeidsrecht. Van Veen Advocaten heeft op het gebied van arbeidsrecht veel kennis en ervaring in huis.

Wij staan hoofdzakelijk ondernemers bij; maar ook werknemers maken steeds vaker gebruik van de aanwezige expertise. De belangen van werknemers zoals behoud van een baan of het krijgen van een hogere ontslagvergoeding wegen ruimschoots op tegen de te maken kosten. Het voordeel van het bijstaan van zowel ondernemers als particulieren is dat wij weten wat voor elk van de partijen het beste advies en de meest efficiënte oplossing is.

Advisering over alle facetten van het arbeidsrecht

Advocaat arbeidsrecht

Een advocaat arbeidsrecht zoekt naar de beste oplossing en zorgt voor het beste resultaat. Zowel in onze adviserende functie als bij zaken waarin geprocedeerd moet worden. Neem voor meer informatie contact op met één van onze advocaten arbeidsrecht.

Arbeidsovereenkomst

Onze advocaten arbeidsrecht adviseren over de inhoud van uw arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst wordt gescreend op juiste inhoud en de laatste actuele ontwikkelingen. Natuurlijk kunt u ook een arbeidsovereenkomst “from scratch” door één van onze advocaten arbeidsrecht laten opstellen.

Bij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst kan het gaan om tijdelijk contract of een contract voor onbepaalde tijd. In sommige gevallen wordt een overeenkomst van opdracht gesloten waarbij een opdrachtgever aan een andere partij de opdracht geeft om bijvoorbeeld een werk uit te voeren. Op deze constructie is het arbeidsrecht niet van toepassing maar gelden de wettelijke bepalingen voor opdracht.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een afspraak die wordt gemaakt tussen werkgever en werknemer in een arbeidscontract. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is in principe niet geldig. Het is een misverstand dat een concurrentiebeding vervalt bij ontslag van een werknemer.

Relatiebeding

Een relatiebeding is naar zijn aard een concurrentiebeding.

Ontslagrecht

Zowel werkgever als werknemer kan het initiatief nemen tot ontslag. Het niet verlengen van een tijdelijk contract is geen ontslag. Het ontslagrecht is ingewikkeld en uitzonderingen op de regels zijn vaak aan de orde.

Ontslagvergoeding

In de wet zijn regels over de ontslagvergoeding opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Arbeidsongeschikt

Als een werknemer zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet (meer) kan uitvoeren als gevolg van ziekte, een ongeval of een gebrek dan noemen we die werknemer arbeidsongeschikt. Dit is voor de werknemer zelf natuurlijk onaangenaam, maar het brengt voor de werkgever extra verplichtingen, kosten en inspanningen met zich mee.

Reorganisatie

Een reorganisatie houdt in dat er een verandering plaatsvindt binnen de bedrijfsorganisatie. De verandering leidt er vaak toe dat de manier van werken binnen de organisatie opnieuw wordt ingericht. Niet zelden wordt het aantal arbeidsplaatsen gereduceerd.

De Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid bracht tal van veranderingen in het arbeidsrecht. De Wet Werk en Zekerheid zou onder andere het ontslagrecht sneller en goedkoper maken en zou flexwerkers beter beschermen. De Werkloosheidswet werd zo ingericht dat uitkeringsgerechtigden sneller aan het werk gaan. De invoering van de Wet Werk en Zekerheid vond gefaseerd plaats sinds 1 januari 2015.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vertegenwoordigt het personeel binnen de onderneming. De ondernemingsraad overlegt met de bestuurders van een onderneming en heeft ten aanzien van een taantal onderwerpen het recht om advies te geven.

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht heeft raakvlakken met het arbeidsrecht, maar steekt toch anders in elkaar. Als u werkzaam bent bij een overheidsinstelling heeft u waarschijnlijk geen arbeidsovereenkomst maar een aanstelling als ambtenaar.