Een billijke vergoeding is de extra ontslagvergoeding die de rechter aan een werknemer kan toekennen. Voorwaarde is dat de werkgever ernstig verwijtbaar jegens de werknemer heeft gehandeld. Die billijke vergoeding komt bovenop de transitievergoeding.

De vergoeding kan aan de werknemer worden toegekend als de werkgever de arbeidsverhouding bewust verstoort, de werknemer zonder geldige ontslagreden ontslaat, de re-integratie van de werknemer frustreert, discrimineert of seksueel intimideert. De wet biedt geen formule voor de berekening van de billijke vergoeding. Er geldt geen minimum of maximum bedrag.

In 2017 oordeelde de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:1187) dat de hoogte van de billijke vergoeding afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, zoals – doch niet uitsluitend – de duur van de arbeidsovereenkomst, de gevolgen van het ontslag voor de werknemer en de vraag of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden en inkomen geniet. Het maximumbedrag dat in de rechtspraak tot dusver als billijke vergoeding is toegekend is € 628.000,00. De Kantonrechter Haarlem (ECLI:RBNHO:2018:3077) verweet de werkgever de arbeidsverhouding bewust te hebben verstoord en vond dat de billijke vergoeding het inkomensverlies tot aan de pensioengerechtigde leeftijd diende af te dekken. Het bespreken van een ontslag tijdens het bevallingsverlof van een werkneemster vertaalt zich eveneens in een aan de werkgever gemaakt ernstig verwijt. En een door de Kantonrechter Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2018:3432) aan de werkneemster toegekende billijke vergoeding van € 25.000,00. Het ter sprake brengen van de optie van ontslag of werkhervatting op basis van het verbeterplan, terwijl de werknemer nog ziek is, is eveneens onverstandig. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2018:10307) verweet de werkgever dat hij zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst ernstig had geschonden en daardoor verdere samenwerking feitelijk onmogelijk had gemaakt. Aan de werknemer werd – naast de transitievergoeding – een billijke vergoeding van € 30.000,-- toegekend.

Dit artikel maakt deel uit van de Update Arbeidsrecht 2018. Deze update, onder redactie van mr. Antonio Robustella en mr. Winny van Engelenhoven, signaleert relevante en opmerkelijke uitspraken. Ook staan in de update relevante ontwikkelingen die voor zowel werkgevers als werknemers bruikbaar zijn. Wilt u op de hoogte blijven van alle belangrijke updates? Aanmelden voor de Update Arbeidsrecht 2019 kan hier.

Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via