Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) noemt de wet 8 limitatieve ontslaggronden.

Dit zijn: (a) bedrijfssluiting/bedrijfseconomische omstandigheden, (b) langdurige arbeidsongeschiktheid, (c) regelmatig ziek zijn, (d) disfunctioneren, (e) verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, (f) gewetensbezwaren van de werknemer, (g) een verstoorde arbeidsverhouding en (h) andere omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

De rechtspraak stelt hoge eisen aan het toepassen van deze ontslaggronden. Dat maakt de ontslagroute voor werkgevers tot een uitdaging in plaats van een gegarandeerd succes.

Disfunctioneren is in de praktijk voor werkgevers de lastigste ontslaggrond. Het merendeel van de op deze ontslaggrond gebaseerde verzoeken wordt afgewezen. Een voorbeeld is de uitspraak van de Kantonrechter Roermond (ECLI:NL:RBLIM:2017:9068). Het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden werd afgewezen, omdat de werkgever had nagelaten de werknemer tijdig en op duidelijke wijze te informeren over zijn disfunctioneren. Bovendien was onvoldoende gelegenheid geboden voor verbetering van het functioneren.

De vereiste duur van een verbetertraject is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Er gelden geen hard and fast rules. Het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDEN:2017:2932) oordeelde dat een verbetertraject van drie maanden voor een medewerker in de bediening van een hotel onvoldoende was. De Kantonrechter Alkmaar (ECLI:RBNHO:2017:8263) vond een verbetertraject van drie maanden wel voldoende. Het verbetertraject was zorgvuldig ingericht en de functie van de werknemer bestond uit eenvoudig werk. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2016:2796) oordeelde dat een verbetertraject van zes weken aan de korte kant was, maar niet onredelijk. Het ging om ongeschoold werk dat al jaren door de medewerker werd gedaan. De meeste werknemers konden het werk na één à twee weken zelfstandig uitvoeren. Neemt de werkgever een verbetertraject niet serieus en stelt de rechter vast dat de werknemer geen reële kans heeft gekregen, slaagt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet, aldus het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2017:2932).

Dit artikel maakt deel uit van de Update Arbeidsrecht 2018. Deze update, onder redactie van mr. Antonio Robustella en mr. Winny van Engelenhoven, signaleert relevante en opmerkelijke uitspraken. Ook staan in de update relevante ontwikkelingen die voor zowel werkgevers als werknemers bruikbaar zijn. Wilt u op de hoogte blijven van alle belangrijke updates? Aanmelden voor de Update Arbeidsrecht 2019 kan hier.

Deel deze pagina via