De werkgever en de werknemer zijn bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden en onverwijlde mededeling van die reden te doen aan de wederpartij (ontslag op staande voet).

Redenen voor een ontslag op staande voet zijn ondermeer diefstal of fraude door de werknemer gepleegd of werkweigering.

Bij beoordeling van de vraag of sprake is van een dringende reden voor ontslag moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, dus ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, aldus de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2012:BV9532). Dat levert uiteenlopende rechtspraak op, omdat in geen enkel geval de in acht te nemen omstandigheden van het geval gelijk zijn. Dit betekent dat het toepassen van de maatregel van ontslag op staande voet niet zonder risico is.

De directeur van een woningbouwvereniging heeft een voorbeeldfunctie. Niet-integer en niet-transparant handelen van die directeur leveren terecht een reden voor ontslag op staande voet op, aldus de Kantonrechter Enschede  (ECLI:NL:RBOVE:2018:4120). De weigering van een werknemer om een LinkedIn-profiel aan te passen na een functiewijziging levert eveneens een gegronde reden voor een ontslag op staande voet op, aldus de Kantonrechter Utrecht (ECLI:NL:RBMNE:2018:2076). Het ontslag op staande voet van de werknemer die zonder toestemming van de werkgever naar Aruba vertrok, omdat hij meende dat dit bevorderlijk was voor zijn herstel, werd door de Kantonrechter Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2018:14687) gehandhaafd. Het ontslag op staande voet van de werknemer die per WhatsApp had aangegeven dat zij niet meer zou komen werken, omdat zij er helemaal doorheen zat werd door de Kantonrechter Utrecht (ECLI:NL:RBMNE:2018:5972) niet gehandhaafd. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever uit het bericht van de werknemer had moeten begrijpen dat hij de bedoeling had om zich ziek te melden. De arbeidsovereenkomst bleef derhalve in stand. Het voor circa € 6.000,00 aan goederen van de werkgever meenemen zonder deze te betalen resulteerde terecht in een ontslag op staande voet. De Kantonrechter Zaanstad (ECLI:NL:RBNHO:2018:10490) oordeelde dat dit handelen in strijd was met de aan de werknemer kenbare huisregels waarin dit verboden werd, maar ook zonder bekendheid met die huisregels duidelijk moest zijn dat meenemen reden zou kunnen zijn voor een ontslag op staande voet.

Dit artikel maakt deel uit van de Update Arbeidsrecht 2018. Deze update, onder redactie van mr. Antonio Robustella en mr. Winny van Engelenhoven, signaleert relevante en opmerkelijke uitspraken. Ook staan in de update relevante ontwikkelingen die voor zowel werkgevers als werknemers bruikbaar zijn. Wilt u op de hoogte blijven van alle belangrijke updates? Aanmelden voor de Update Arbeidsrecht 2019 kan hier.

Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via