De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:976) heeft duidelijk gemaakt dat het gedurende een bepaalde tijd volgen van een gedragslijn kan resulteren in arbeidsvoorwaarden.

Of er ook daadwerkelijk sprake is van een arbeidsvoorwaarde is afhankelijk van een aantal gezichtspunten, zoals: de inhoud van de gedragslijn, de aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de werkgever aan de werknemer ten opzichte van elkaar innemen, de lengte van de periode waarin de gedragslijn is toegepast, welke mededelingen de werkgever aan de werknemer over en weer hebben gedaan of juist niet, de aard van de voor- en nadelen die voor de werkgever en de werknemer uit de gedragslijn voortvloeien en de aard en de omvang van de kring van werknemers ten aanzien van wie de gedragslijn is gevolgd.

Dit artikel maakt deel uit van de Update Arbeidsrecht 2018. Deze update, onder redactie van mr. Antonio Robustella en mr. Winny van Engelenhoven, signaleert relevante en opmerkelijke uitspraken. Ook staan in de update relevante ontwikkelingen die voor zowel werkgevers als werknemers bruikbaar zijn. Wilt u op de hoogte blijven van alle belangrijke updates? Aanmelden voor de Update Arbeidsrecht 2019 kan hier.

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?