In vervolg op de Tweede Kamerverkiezingen hebben Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren als 'verkenners' gesprekken gehad met alle potentiële regeringspartijen. Omdat Kajsa Ollongren niet zorgvuldig omging met haar aantekeningen, heeft zij per direct haar functie als verkenner moeten beëindigen. In navolging daarvan heeft ook Annemarie Jorritsma haar werkzaamheden als verkenner beëindigd. 

De vraag is in hoeverre er aandacht moet en mag worden besteed aan hetgeen is uitgelekt. Diverse fractievoorzitters wilden de onderste steen boven hebben. Mark Rutte zag hier niets in. Inmiddels heeft het debat plaatsgevonden. De achterblijvende vraag kan zijn of politiek Nederland gebaat is bij het publiekelijk debat over het lekken van de aantekeningen van Kajsa Ollongren. Ik trek hier de vergelijking met mediation in mijn praktijk.

Vertrouwelijkheid

De verkenners hebben als taak in gesprek te gaan met elke politieke partij om te vernemen hoe deze partij denkt over deelname aan de regering. De woordvoerders van de politieke partijen moeten daarbij in alle vrijheid en vooral ook vertrouwelijkheid hun gedachten kunnen delen met de informateurs. Juist door de vertrouwelijkheid zullen wellicht ook gedachten geuit worden door een politieke partij, die wellicht zuiver theoretisch zijn. Vervolgens is het aan de verkenners om op basis van de vertrouwelijke gegevens in kaart te brengen, welke coalitie(s) er mogelijk is/zijn.

Het voeren van debatten is natuurlijk erg goed. In dit geval kan het ook zo zijn dat door het voeren van een publiekelijk debat, de vertrouwelijkheid nog meer geschaad wordt dan al is gebeurd. Is het 'wrijven in de vlek'? Meningen verschillen natuurlijk!

Vergelijking met mediation

Bovenstaande geldt ook in mijn praktijk als advocaat/mediator. Zowel bij een-op-eenrechtsbijstand als in mediation, dient het een doel dat mensen vrijelijk hun gedachten kunnen laten gaan in alle vertrouwelijkheid. Het is dan aan de advocaat/mediator, om samen met de cliënt(en) te bepalen welke van de gedachten wordt omgezet in concrete afspraken.

Het is niet voor niets dat advocaten en ook andere beroepsgroepen geheimhoudingsplicht hebben. Vertrouwelijke informatie moet vertrouwelijk blijven. Niet alleen de inhoud, maar ook wie onze cliënten zijn, valt onder onze geheimhoudingsplicht.

Als u in alle vertrouwelijkheid een gesprek wilt over uw juridische positie, schroomt u dan niet om contact op te nemen.

Gepubliceerd op 2 april 2021

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?