Een regelmatig aan de orde zijnde vraag is of deze ontslaggrond kan worden toegepast als de werkgever de verstoring zelf heeft veroorzaakt.

Het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDEN:2017:6) stelde vast dat de werkgever ernstig verwijtbaar had gehandeld door een zieke werknemer niet goed te laten re-integreren. Het gerechtshof oordeelde dat in de wetsgeschiedenis van de WWZ niet is uitgesproken dat een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet worden afgewezen als de verstoring van de arbeidsrelatie (overwegend) aan de werkgever is te wijten. De gevraagde ontbinding werd uitgesproken. De werknemer ontving wel een hogere vergoeding dan enkel de transitievergoeding.

In een arbeidsverhouding kunnen fricties ontstaan. Echter te snel concluderen dat de arbeidsverhouding is verstoord kan leiden tot afwijzing van het verzoek tot ontbinding. De Kantonrechter Den Haag (RBDHA:2017:12912) stelde vast dat de werknemer zijn werkzaamheden altijd naar tevredenheid had verricht. Het gegeven dat de werkgever geen enkele poging had ondernomen de door hem gestelde verstoring te herstellen, bijvoorbeeld door het inzetten van een mediator, kwam de werkgever duur te staan. Het verzoek werd afgewezen. De werknemer die zonder de werkgever daarover te informeren gesprekken van de werkgever en andere betrokkenen (management, leveranciers en collega's) had opgenomen trok bij de Kantonrechter Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2018:1169) aan het kortste eind. Door zijn toedoen had de werknemer de arbeidsverhouding duurzaam verstoord. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden.

Dit artikel maakt deel uit van de Update Arbeidsrecht 2018. Deze update, onder redactie van mr. Antonio Robustella en mr. Winny van Engelenhoven, signaleert relevante en opmerkelijke uitspraken. Ook staan in de update relevante ontwikkelingen die voor zowel werkgevers als werknemers bruikbaar zijn. Wilt u op de hoogte blijven van alle belangrijke updates? Aanmelden voor de Update Arbeidsrecht 2019 kan hier.

Deel deze pagina via