Onze advocaten delen hun juridische kennis graag. Op deze pagina delen zij documenten zoals whitepapers en factsheets over verschillende onderwerpen. Deze zijn gratis te downloaden. 

Factsheet: WHOA

Lijkt een faillissement onafwendbaar? De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan uitkomst bieden. Met de WHOA kunt u zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. In deze factsheet wordt het proces weergegeven. 

Download

Factsheet: Verborgen gebreken

In de factsheet van de sectie vastgoedrecht wordt overzichtelijk weergegeven onder welke voorwaarden de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld voor een verborgen gebrek, hoe de verkoper zich daartegen kan verweren en binnen welke tijdspanne de betrokkenen actie kunnen ondernemen.

Download

Update Arbeidsrecht

De Update Arbeidsrecht signaleert relevante, opmerkelijke en voor de praktijk voor werkgevers en werknemers bruikbare uitspraken.

Download

Whitepaper: Reorganiseren

Een reorganisatie moet zorgvuldig worden uitgevoerd. Een goede voorbereiding is het halve werk. Er is een aantal stappen dat bij elke reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, moet worden doorlopen. De sectie arbeidsrecht behandelt deze stappen in het hieronder te downloaden whitepaper. 

Download

Factsheet: Reorganiseren

De sectie arbeidsrecht geeft door middel van een tijdlijn aan welke stappen er bij een reorganisatie genomen moeten worden. 

Download

Factsheet: Taken executeur

In deze factsheet geeft onze sectie erfrecht op één A4 aan wat de wettelijke taken en bevoegdheden zijn van een executeur. 

Download

Whitepaper: WHOA

Met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is het mogelijk om bij een dreigend faillissement een akkoord te sluiten dat bindend is voor alle schuldeisers. De sectie insolventierecht bespreekt de nieuwe wet in het door hun opgestelde document dat u hieronder kunt downloaden.

Download

Whitepaper: Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. In het hieronder te downloaden document worden de belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen op een rij gezet.

Download

Factsheet: Wet Arbeidsmarkt in Balans

Bekijk wat de belangrijkste wijzigingen zijn die de WAB met zich heeft meegebracht in één oogopslag in de door de sectie arbeidsrecht ontwikkelde factsheet.

Download