Als echtscheidingsadvocaat zie ik veel echtscheidingen via mediation geregeld worden. Dit is een goede zaak. Hoe goed het ook is om in gezamenlijk overleg tot afspraken te komen; soms heeft één partij behoefte aan advies over zijn of haar rechten en plichten. Het separaat inschakelen van een advocaat biedt dan uitkomst.


Mediation kent vele voordelen. Zo zijn er minder kosten dan bij een echtscheiding met twee advocaten, de belangen van partijen en hun kinderen komen beter voor het voetlicht en de echtscheiding kan sneller worden afgewikkeld. In mediation is er weinig tot geen ruimte voor individueel advies. In dat geval biedt een eigen advocaat uitkomst.


Indien ik word gevraagd "mee te kijken" met een mediationtraject, kan mijn bijstand zien op alle mogelijke onderwerpen die binnen een echtscheiding spelen. Denk aan alimentatie, omgang en/of verdeling. In veel gevallen blijf ik op de achtergrond. Het is vaak voor cliënten voldoende om te horen dat de afspraken die zij in mediation voornemens zijn te maken, voor hem of haar ook goede afspraken zijn.
Als cliënten door mijn rechtsbijstand tot andere inzichten komen, wordt eerst geprobeerd om binnen het mediationtraject tot andere afspraken te komen. Ook dan blijf ik in eerste instantie nog op de achtergrond souffleren. Indien er blijvende verschillen van inzicht zijn, komt het voor dat ik op de voorgrond treed, waarbij – in overleg met de mediator – nog steeds wordt getracht om in onderling overleg tot afspraken te komen.

Een probleem voor de mediator?

Het hoort voor de mediator geen probleem te zijn dat één of beide partijen eenzijdige rechtsbijstand inschakelen. Sterker nog: het is voor de mediator een geruststellende gedachte dat ieder der partijen weet wat de gemaakte afspraken inhouden. Om deze reden adviseer ik als mediator soms aan partijen om eenzijdig bijstand in te schakelen. Te vaak zie ik dat een aantal jaren na de echtscheiding partijen spijt hebben van de afspraken die zij ten tijde van de echtscheiding hebben gemaakt. De afspraken die dan zijn gemaakt "om er maar vanaf te zijn" zorgen dan voor een bittere nasmaak. Het rustig de tijd nemen om te realiseren wat de consequenties zijn van de te maken afspraken loont dan ook vaak de moeite.

Publicatiedatum: 14 juni 2017

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via