De uitbraak van het coronavirus stelt een ieder voor nieuwe uitdagingen. De scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten en er dreigt, met de aan Nederland grenzende landen als voorbeeld, een algehele lockdown. De crisis vraagt om afstemming en dat kan voor gescheiden ouders extra lastig zijn. Wat zijn de gevolgen voor de zorg- of omgangsregeling? Wat moet ik doen als mijn kind ziek is? Heeft de coronacrisis gevolgen voor de alimentatie? In dit artikel zet ik de juridische uitgangspunten uiteen en geef ik tips.

Als ouder wilt u natuurlijk uw kind beschermen tegen het coronavirus. Met inachtneming van de adviezen van de overheid laat u uw kind anderhalve meter afstand houden. Al dan niet noodgedwongen, laat u uw kind zo veel mogelijk binnen. Het kan dan verleidelijk zijn om uw kind niet meer aan de andere ouder mee te geven. Het coronavirus is echter geen reden om uw kind bij de andere ouder weg te houden. Ook niet als u denkt dat uw kind beter beschermd is bij u dan bij de andere ouder.

Zorgregeling

Het uitgangspunt voor de zorgregeling is ook in deze situatie het ouderschapsplan. Kom dit zo veel mogelijk na. In deze onzekere tijd willen uw kind en de andere ouder elkaar ook graag zien. Daarnaast is het behoud van structuur in deze tijd in het algemeen aan te raden. Er wordt al een hoop van iedereen gevraagd; breng niet nog meer wijzigingen aan dan de wijzigingen die het virus noodzaken.

Het coronavirus maakt dat de zorgregeling niet in alle gevallen ongewijzigd kan worden uitgevoerd. Door het sluiten van kinderdagverblijven en scholen zijn extra afspraken echter nodig. Probeer dit in overleg met elkaar te regelen, deel waar mogelijk de opvang en wees flexibel.

Gezondheidsklachten

Het ongewijzigd doorgaan met de overeengekomen zorgregeling wordt anders als iemand gezondheidsklachten gaat vertonen. Wees open tegen de andere ouder als uw kind, uzelf of iemand anders in uw directe omgeving gezondheidsklachten heeft. Bij klachten van het kind kan de zorgregeling geen doorgang vinden. Het advies van het RIVM is om uw kind thuis te laten tot het 24 uur klachtenvrij is. Als de ouder waar het kind niet verblijft klachten heeft, kan de zorgregeling eveneens geen doorgang vinden. Voorkomen moet worden dat het virus zich verder kan verspreiden. Indien de ouder waar het kind verblijft ziek is en het kind geen klachten heeft, is overleg met de andere ouder en eventueel met de huisarts nodig. Het uitgangspunt is ook in dit geval dat de zorgregeling geen doorgang kan vinden. Het RIVM heeft op maandag 23 maart jl. namelijk geadviseerd dat het hele gezin thuis moet blijven als een gezinslid klachten heeft.

Klachten kunnen betekenen dat u of de andere ouder, uw kind enige tijd niet ziet. Als uw kind bij u verblijft, biedt dan de mogelijkheid om op alternatieve wijze contact te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld via Whatsapp of Skype. Probeer, als de klachten over zijn, flexibel te zijn in het hervatten van de zorgregeling. Hoe zou u het graag willen als de situatie omgekeerd was?

Help! Mijn kind is besmet

In het geval van een besmetting van uw kind met het coronavirus moeten mogelijk ingrijpende medische beslissingen worden genomen. Als u samen met de andere ouder belast bent met het ouderlijk gezag, neemt u deze beslissingen samen. Bij geschillen zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Dit geldt ook voor toekomstige vaccinaties.

Lockdown

Ik krijg regelmatig de vraag wat de gevolgen zijn voor de zorgregeling als er een algehele lockdown komt. De Nederlandse overheid probeert een lockdown te voorkomen, maar er is een kans dat deze ingrijpende vrijheidsbeperking alsnog wordt ingevoerd. Hoewel de exacte voorwaarden voor de lockdown pas bekend zullen worden als het zover komt, bericht de Nationale Adviesbalie dat het mogelijk is dat de lockdown betekent dat uw kind niet meer kan wisselen tussen de ouders. Dat zou betekenen dat één van de ouders het kind enige tijd niet kan zien.

Bij welke ouder zal het kind in het geval van een lockdown verblijven? Probeer het kind zoveel mogelijk in zijn/haar vertrouwde omgeving te laten. Indien het kind het merendeel van de tijd bij de ene ouder verblijft, ligt het voor de hand dat het kind hier tijdens een lockdown ook verblijft. Wordt de zorg gelijk tussen de ouders verdeeld? Kies dan voor de ouder waar het kind het minste gezondheidsrisico loopt. Het kind kan, afhankelijk van de leeftijd, worden betrokken bij de keuze. Denk hier, ook nu van een lockdown nog geen sprake is, alvast over na.

Alimentatie

De coronacrisis kan ook financiële gevolgen hebben die van invloed zijn op de hoogte van de alimentatie. Indien uw inkomen of het inkomen van uw ex-partner door de coronacrisis wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie. De overheid heeft inmiddels diverse maatregelen aangekondigd om inkomensverlies te voorkomen. Lees ook de andere artikelen op onze website over bijvoorbeeld de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en het noodpakket banen en economie.

Het uitgangspunt bij wijziging van alimentatie in verband met inkomensverlies is dat het inkomensverlies niet verwijtbaar mag zijn. Aantoonbaar inkomensverlies als gevolg van de coronacrisis zal niet verwijtbaar zijn. Indien ook na de door de overheid beschikbaar gestelde aanvullingen een inkomensverlies resteert, kan een (her)berekening duidelijkheid geven over de gevolgen voor de hoogte van de alimentatie.

De ingangsdatum van de gewijzigde alimentatie kan in overleg worden overeengekomen. Als de wijziging niet in overleg wordt overeengekomen en een gerechtelijke procedure nodig is, bepaalt de rechtbank de ingangsdatum. Het uitgangspunt van de rechtbank is over het algemeen dat de datum van indiening van het verzoekschrift als ingangsdatum wordt gehanteerd.

Conclusie

Het coronavirus stelt gescheiden ouders voor uitdagingen. Overleg met elkaar en wees flexibel. Probeer geschillen zoveel mogelijk te voorkomen. Als iedereen mee werkt, worden we de crisis het snelst de baas.

Wij zijn een kosteloze, telefonische eerstelijnsservice gestart om onze relaties en cliënten te helpen met vragen rondom het coronavirus. Klik hier voor meer informatie over de VVA Corona Helpdesk.

Gepubliceerd op 30 maart 2020.

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Deel deze pagina via